Kematian, Mengapa Rahasia?

  baik kilat ataupun juga lelet, kita tentu bakal berjumpa dengan kematian. kedatangannya ini bukanlah disangka-sangka. sering-kali kala kita lagi duduk santai, tanpa hadapi penyakit juga, kematian tiba menjemput. kematian…